Kilka porad

 

Warunki montażu

Montowanie

Parkiety i deski lite mogą być montowane na podłoża drewniane lub jastrych cementowy.
Podkłady cementowe powinny spełniać poniższe normy:

 • wytrzymałość - podłoże i połączenia klejowe powinny mieć wytrzymałość ok. 20 Mpa na ściskanie i min. 2,0 - 3,0 N/mm2 na ścianie, w przypadku drewna egotycznego odpowiednio min. 30 Mpa i 3,0 N/mm2
 • równość - nie większe ugięcie niż 2 mm ÷ 3 mm na łacie 2 m
 • brak pęknięć (wymaganie trwałego zamknięcia - klamrowania pęknięć i dylatacji pozornych)
 • wilgotność podkładu z jastrychu cementowego nie większa niż 2% (pomiar CM)
 • podkłady niepylące, twarde, zwarte

Parkiety i deski lite powinny być montowane na kleje gwarantujące mocne i trwałe łączenie z podkładem.
Zalecane kleje do montażu parkietów litych:

 • kleje poliuretanowe jedno- i dwuskładnikowe
 • kleje syntetyczne (rozpuszczalnikowe)

Przy montażu parkietu i desek niezbędne jest stosowanie dylatacji przyściennych o szerokości ok. 15-20 mm.

 

Szlifowanie

Zamontowane parkiety i deski lite wymagają wykończenia. Szlifowanie parkietu i desek powinno nastąpić po okresie tzw. aklimatyzacji drewna w pomieszczeniu, który w zależności od gatunku drewna, jego wymiarów i warunków panujących w pomieszczeniu, powinien wynosić od 1 tygodnia do 4 tygodni. Szlifowanie odbywa się aż do osiągnięcia szlifu o granulacji 100 lub 120, następnie parkiet i deski są szpachlowane, polerowane i lakierowane lub olejowane i woskowane według zaleceń zamawiającego lub ustaleń projektowych.

 

Przechowywanie przed zamontowaniem

Parkiety i deski lite, o ile to możliwe, należy montować jak najszybciej po dostarczeniu ich na teren budowy.
W razie konieczności przechowywania należy składować parkiet i deski w suchym i przewiewnym miejscu,
nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Paczki parkietu i desek należy izolować od podłoża składując je np. na podestach.

do góry

Użytkowanie parkietu

Świeżo polakierowana podłoga nie może być zbyt wcześnie użytkowana.
Okres utwardzania się lakieru wynosi od 7 do 14 dni i dopiero po tym czasie parkiet nadaje się do użytkowania.
Im bardziej chroniony jest parkiet w pierwszych dniach po lakierowaniu, tym większa jest trwałość lakieru i tym dłużej parkiet pozostanie w dobrym stanie. W okresie utwardzania się lakieru oraz podczas użytkowania parkietu nie należy przykrywać podłogi folią. Na czas prac malarskich parkiet należy przykryć papierem falistym.
Na skutek użytkowania podłogi lakier ulega ścieraniu, dlatego po kilku latach wskazane jest ponowne lakierowanie parkietu i desek. Aby przedłużyć użytkowanie lakierowanego parkietu i desek należy je systematycznie konserwować środkami
do tego przeznaczonymi.

do góry 

Optymalne warunki użytkowania parkietu

Drewno parkietu i desek reaguje na zmiany klimatu w pomieszczeniu.
Jeśli przez dłuższy czas utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza, parkiet i deska wchłania wilgoć i pęcznieje - widoczne jest łódkowanie klepek.
Przy zbyt suchym powietrzu (szczególnie w czasie ogrzewania) drewno oddaje wilgoć kurcząc się przy tym,
co może spowodować pojawienie się szczelin pomiędzy klepkami.
Szczególnie może być to widoczne w pierwszym okresie grzewczym. Jest to naturalna reakcja drewna na zmiany wilgotności powietrza. Jednak usunięcie w/w wad nie powinno nastąpić wcześniej niż w miesiąc po zakończeniu okresu grzewczego i osiągnięciu przez drewno normatywnej wilgotności.
Optymalne warunki przechowywania, montażu oraz użytkowania parkietu i desek określone są normami, które odpowiednio wynoszą:

 • wilgotność powietrza : 45 - 65%
 • temperatura powietrza : 18 - 22 st. C
 • wilgotność parkietu : 7-11 % (średnio 8-9%)

Wilgotność powietrza poniżej 45% powoduje powstawanie szczelin w parkiecie i wyginanie się drewna, natomiast wilgotność powyżej 70% może spowodować wykręcenie się drewna (łódkowanie).
Powstawania szczelin w parkiecie i deskach można uniknąć poprzez utrzymanie właściwego klimatu w pomieszczeniu.
Przy zbyt suchym powietrzu należy zastosować nawilżacze powietrza.
Uwaga : pojawienie się szczelin w podłodze czy łódkowanie się podłogi w przypadku przekroczenia powyższych norm nie może być powodem reklamacji podłogi.
Aby parkiet (deska) zachował swoje walory estetyczne, a lakier nie uległ wytarciu należy zastosować podkładki filcowe
pod meble, szczególnie stoły, krzesła i fotele.

do góry 

Czyszczenie i pielęgnacja parkietu

 

Czyszczenie:
kurz usuwa się za pomocą szczotki, froterki lub odkurzacza. W razie potrzeby można podłogi wycierać wilgotną lecz nie mokrą ściereczką. Trudne do usunięcia zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą odpowiednich środków czyszczących.

 

Pielęgnacja:
do pielęgnacji i ochrony parkietu (desek) należy używać odpowiednich woskowych środków pielęgnacyjnych. Środki do pielęgnacji parkietu (desek) należy stosować wg instrukcji dołączonej do preparatu.
Uwaga: pierwsza konserwacja parkietu (desek) powinna nastąpić po około 15-20 dniach od momentu zakończenia lakierowania.

do góry 

Aby podłoga zachowała swoje walory techniczne i estetyczne należy:

 • przestrzegać okresu utwardzania się lakieru
 • nie przykrywać podłogi folią malarską
 • utrzymywać właściwą wilgotność i temperaturę powietrza
 • stosować systematyczną konserwację parkietu
 • szczególnie chronić podłogę przed urazami mechanicznymi i zalaniem wodą.

do góry 

Gwarancja na podłogę nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych parkietu (desek) i lakieru, w tym wytarcia lakieru
 • zmian użytkowych i estetycznych parkietu (desek) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,
 • nagłymi zmianami wilgotnościowymi panującymi w pomieszczeniu, zalaniem podłogi wodą, a także nie dotrzymaniem norm wilgotności i temperatury powietrza
 • zmian estetycznych parkietu spowodowanych złą konserwacją podłogi lub jej brakiem

do góry 

Warunki techniczne wykonania posadzki:

 • Posadzka powinna być na całej powierzchni przyklejona do podkładu.
 • Spoiny pomiędzy deszczułkami nowo położonej i wykończonej posadzki nie mogą przekraczać 0,4 mm, z tym że na 1m2 dopuszcza się występowanie 3 spoin o szerokości do 0,8 mm.
 • Posadzka nie może wykazywać odchyleń od płaszczyzny większych niż 3 mm przy pomiarze łatą 2 m lub większych niż miał podkład przed przyklejeniem parkietu.
 • Wokół posadzki wykonana powinna być dylatacja obwodowa o szerokości ok. 15-20 mm
 • Lakierowana lub olejowana powierzchnia podłogi powinna być jednolita i bez zacieków.
 • Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemieślnika w warunkach budowlanych i z tego powodu nie do uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej liczby wytrąceń, takich jak drobiny kurzu, pojedyncze włosy, które jednak nie wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki lakierniczej. Pojedyncze wytrącenia tego typu nie są wadą, o ile nie występują w takiej ilości, że naruszają wygląd całej powierzchni lakierowanej posadzki.
 • Listwy przypodłogowe powinny być mocowane do podłogi przy pomocy gwoździków lub kleju montażowego, natomiast listwy cokołowe mocuje się do ściany przy pomocy kołków.
 • Odbiór posadzki odbywa się w takiej pozycji, w jakiej jest ona zwykle użytkowana, tzn. na stojąco lub siedząco. Odbiór podłogi dokonuje się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu - w świetle dziennym, stojąc plecami do padania światła.
 • Posadzka drewniana wykonywana jest przez parkieciarza w warunkach budowlanych, nie można więc do jej odbioru stosować kryteriów jakościowych takich, jak w odniesieniu do fabrycznie lakierowanych mebli, czy paneli drewnianych.
 • Ocenę jakości drewna przyjmuje się w stosunku do całej powierzchni.

 do góry